Årsmötet och hösten

Föreningens årsmöte hölls planenligt tisdag den 16 juni  på Gamla Teatern.Styrelsen föryngras och vi hälsar Katarina Hall och Magnus Sidén välkomna som nya i laget samtidigt som vi tackar avgående Bo Cederberg och Kjell-Erik Ahlgren för många års träget arbete för jazzen i länet.
 
För höstens jazzsäsong, finns i dagsläget förstås pga. Coronan och gällande restriktioner/lagar ingenting som är klart, spikat.Inga kontrakt är än så länge påskrivna/utväxlade.
 
 

Arkiv

Länkar

-

Senate inlägg